Algemene voorwaarden

Om de beste service te kunnen leveren, werden onderstaande algemene voorwaarden opgesteld.

Regel 1

Prijs en gewicht zijn louter indicatief, op factuur gevoegd bij de levering staan de correcte bedragen vermeld.

Regel 2

Foto’s, afbeeldingen, teksten en/of vermeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de aanbieding in kwestie en zijn in geen geval bindend.

Regel 3

Wachtwoord en account: De Klant is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. De Klant is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website wordt gemaakt.
Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de Klant is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

Regel 4

Afhaling: Uw bestelling dient steeds op de specifiek vermelde afhaaldag  opgehaald te worden (vermeld in de email-bevestiging van uw bestelling). De openingsuren kan u terugvinden op onze website. Indien u een afhaalmoment vraagt buiten de openingsuren, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en de optie bieden om het ophaalmoment naar uw wens te verleggen.

Regel 5

Betalingen: Bestellingen worden tijdens het afhalen betaald.  U kan in de slagerij enkel met cash betalen.

Regel 6

Verzakingsrecht: De verkoper wijst de klant op het volgende: De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.  Een bestelling wordt definitief geacht zodra de Klant op “Ik accepteer de algemene voorwaarden” en vervolgens “Plaats bestellingl” heeft geklikt. De Verkoper beroept zich voor zijn volledige vers-dienst op de wet die het herroepingsrecht op bederfelijke producten of producten met korte houdbaarheid uitsluit.

Regel 7

Verbintenis: Hoevevlees nauwelaerts verbindt er zich toe om zich zoveel mogelijk in te spannen om elke bestelling uit te voeren. Geenszins kan dit aanzien worden als een resultaatsverbintenis.

Regel 8

Geschillen: Op overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.